Oldal kiválasztása

Írországban bejegyzett cég, a Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593,ttps://www.mailerlite.comAdatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató érvényes: 2019. december. 28-tól.

Érintettként Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”, illetve „GDPR”) 13. cikke alapján, adatainak kezelése során széles körű jogok illetik meg a Ezen a jogok az ön személyes adatainak az átlátható kezelését szolgálják, kiemelt tekintettel arra, hogy ki, hogyan, milyen módon és miért kezeli az adatokat.

 

Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:
GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásró

I. Az adatkezelő és elérhetőségei:
Bútormegoldasok Kft.

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 11 4 emelet, 16-os ajtó

Levelezési cím: 6723 Szeged, Lomnici utca 11 4 emelet, 16-os ajtó

E-mail: gardrobmegoldasok@gmal.com

Kovács Gyula ev.

Székhely: 6723 Szeged, Lomnici utca 11 4 emelet, 16-os ajtó

Levelezési cím: 6723 Szeged, Lomnici utca 11 4 emelet, 16-os ajtó

E-mail: gardrobmegoldasok@gmal.com

II. Az adatvédelmi felelős elérhetőségei:
Kovács Gyula
Levelezési cím: 6723 Szeged, Lomnici utca 11 4 emelet, 16-os ajtó
E-mail: gardrobmegoldasok@gmal.com

III. Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama, a kezelt személyes adatok kategóriái:

Az ön személyes adatait az Bútormegoldasok Kft / Kovács Gyula ev. az alábbi jogalapok egyikének a alapján kezeli:
• az Ön személyes hozzájárulása
• szerződés teljesítése
• Bútormegoldasok Kft. és Kovács Gyula ev. jogi kötelességének teljesítése
• azBútormegoldasok Kft / Kovács Gyula ev jogos érdekeinek az érvényesítése

Tájékoztatjuk, hogy bármely személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Tájékozatjuk továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonásával az Bútormegoldasok Kft / Kovács Gyula ev. visszavonás előtti adatkezelése nem válik jogszerűtlené. A hozzájárulás bármikor visszavonható az Adatvédelmi Tájékozató adatvédelemmel kapcsolatos pontjaiban foglaltak szerint. A Bútormegoldasok Kft / Kovács Gyula ev az Általános Adtavédelmi Rendelettel összhangban legfeljebb az adatkezelési hozzájárulástól számított 25 napig kezeli a hozzájárulás megadása idején elfogadott célból a kezelt adatokat.

IV. A szerződéssel kapcsolatos adatkezelés:

Helyszíni felméréssel kapcsolatos adatkezelési:
A helyszíni felméréshez szükséges adatok:
• név
• lakcím
• telefonszám
• e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele.
A fenti adatok a helyszíni felméréshez feltétlenül szükségesek. Valamely adat hiányában a felmérést és az azt követő szolgáltatásokat nem áll módunkban elvégezni.
A fenti adatokat az az Bútormegoldasok Kft / Kovács Gyula ev a teljesítéstől számított 5 évig kezeli.

Árajánlat készítéssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés:
A árajánlat készítéshez és árajánlatadáshoz szükséges adatok:
• név
• lakcím
• telefonszám
• e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.
A fenti adatokat az az Bútormegoldasok Kft / Kovács Gyula ev a teljesítéstől számított 5 évig kezeli.

Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés:
A termékeink megrendeléséhez külön adásvételi szerződés szükséges.
A megrendeléshez szükséges adatok:
• név
• lakcím
• telefonszám
• e-mail cím
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.
A fenti adatok a szerződéskötéshez feltétlenül szükségesek. Valamely adat hiányában az Bútormegoldasok Kft / Kovács Gyula ev.-nak az adásvételi szerződést nem áll módjában megkötni.

Fizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés:
Fizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatok:
• név
• adásvételi szerződés száma
• utalás esetén közleményben megadott személyes információ
A fenti adatokat az az Bútormegoldasok Kft / Kovács Gyula ev a teljesítéstől számított 5 évig kezeli.

Kiszállítás kapcsolatos adatkezelési tevékenységek:
A kiszállítások teljesítése érdekében az Bútormegoldasok Kft / Kovács Gyula ev. a következő adatokat továbbítja a szállítást végző partnerei részére:
• vásárló neve,
• szállítási cím.

Vevőszolgálati és panaszkezelési tevékenységek:
Vevőszolgálati és panaszkezelési tevékenységekhez szükséges adatok:
• név
• lakcím
• e-mail cím
• adásvételi szerződés száma
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

V. Weboldalakkal, hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelés.

A gardrobmegoldasok.hu weboldal üzemletétje az Erglife Bútor Bt.

A sütik (cookie-k)
A sütik feladata:
A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens web böngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát; szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását; általában javítanak a felhasználói élményen.
A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai: felhasználó azonosítás, az egyes munkamenetek azonosítása, hozzáférésre használt eszközök azonosítása, bizonyos megadott adatok tárolása, nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása, analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése. Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont.
A sütik lejárati ideje: Az érintett böngészőjében a sütik törléséig.

Munkamenet sütik (session cookie-k)
Munkamenet sütik – session cookie.
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.Az adatkezelés célja: A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése. Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont.
A sütik lejárati ideje: Az érintett böngészőjében a sütik törléséig.

Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik
A gardrobmegoldasok.hu weboldala alkalmazza a Facebook és a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A weboldal látogatottságának mérése Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése. Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont. A sütik lejárati ideje: Az érintett böngészőjében a sütik törléséig.

A sütik letiltása
Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége. Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik: A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket: általánosan letiltani; a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.); egyenként letiltani; egyenként, vagy csoportosan törölni; egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

VI. Az adatok tárolása és biztonsága
Az adatok fizikai tárolási helyei. Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve. Ezek földrajzi, fizikai helyei az adott szoftverek és tárhelyek szerint a következő:

Tárhelyszolgáltató:
Neve: MikroVPS Kft.
Címe: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.
Adószám: 25189861-2-18
EU adószám: HU25189861

Hírlevélszoftver szolgáltató
Adatfeldolgozás helye (webhely): gardrobmegoldasok.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Webhely: https://listamester.hu/
Cégnév: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Hírlevélszoftver szolgáltató II.
Adatfeldolgozás helye (webhely): gardrobmegoldasok.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Webhely: https://www.mailerlite.com
Cégnév: MailerLite, IncÍrországban bejegyzett cég, a Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593,
Székhely:ÍrországF, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593,

Számlázó szoftver szolgáltató
KBOSS.hu Kft.
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Optimonk International Zrt.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszám: 09-10-000583
A bejegyző bíróság megnevezése: Hajdú Bihar megyei bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 26335498-2-09
E-mail: kapcsolat@optimonk.hu

Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága.
Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok: sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított; bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá; rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat: információbiztonsági védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi.
Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)
Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog (20. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga (21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga.
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.
Jogorvoslati lehetőségek. Jogai megsértése esetén az Érintetta a jelent tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

[thrive_leads id=’5450′]

 

Egyéb rendelkezések
Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szüksége